İzmir Karşıyaka Eğitim Koçluğu

Eğitim Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir.
 
Eğitim Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar.Eğitim Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir.
 
Eğitim Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Birlikte ders çalışırlar, birlikte yaşamı paylaşırlar.

Neden Eğitim Koçluğu?

Koçluk; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında  kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir  güç birliğidir. Koçluk öğrencinin; kendini tanımasına,  kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler  belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına,  organizasyonel beceriler ve sorumluluk duygusu  geliştirmesine yardımcı olmak,  yaşadığı/karşılaşabileceği problemlerle baş etme  becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ben ne istiyorum?

Ben neler yapabilirim?

Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?

Ben nerede olmak istiyorum?

Sorularına öğrenciyle birlikte cevap bulmaya çalışır.

Öğrenciyi kendi gündeminde tutar

Öğrencilerin ailesi, okulu, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla olan  ilişkilerini düzenlemesine yardım eder.

Öğrencilerin zaman kullanım becerilerini geliştirir.

Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutar.

Öğrencilerin öz güven ve öz saygı geliştirmesine destek olur.

Eğitim hayatına devam eden ve bu hizmeti kendi talebiyle almak  isteyen 13-21 yaş arası öğrenciler için uygundur. Bu nedenle  koçluk sistemi çerçevesinde yapılacak çalışmalar;

Ne yapmak istiyorum?

Nereden başlamalıyım?

Güçlü ve zayıf yanlarım neler?

Kendimi ne kadar tanıyorum?

Bir hedefim var mı?

Kendimi nasıl geliştirebilirim?

Kendimi nasıl ifade edebilirim?

Kendime güvenim ve inancım ne kadar?

Hangi mesleği seçmek istiyorum?

Öğrencilik mesleğini biliyor muyum?

 ...diye sorgulayan öğrencilere yapılır.


Öğrenciler neden Eğitim koçluğa ihtiyaç duyar?

Farkındalıklarını artırarak yetenekli olduğu alanları  saptamak ve uygun mesleği seçebilmek

Hedef belirlemek ve bu hedefe yönelik eyleme geçebilmek

Öğrenmenin kendilerine uygun yöntemini  bularak okul başarısını artırmak

Öğrendiği teknikleri uygulayarak sınav  başarısını artırmak

Odaklanma ve konsantrasyon düzeyini  artırmak için öğrenmek için koçluğa  ihtiyaç duyarlar.

Öğrenciler koçluk çalışması sayesinde neler elde edebilir?

Öğrencilerin kendilerine uygun ve heyecan veren hedefler  belirlemesi ve içsel kaynaklarına ulaşmaları sağlanır, kısa
vadede uygulanır hale getirir

Öğrencilerin kendi kararlarını verebilmeleri, kendi yaşamlarının  liderleri olmaları için desteklenirler.

Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük ölçüde azalır.

Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen bir eğitim ortamı yaratılır.

Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir.

Öğrencilerin bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal, çok yönlü  gelişimleri desteklenir.

Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven geliştirirler.

Motivasyonları artar.

Öğrenme kolaylaşır, öğrenciler öğrenmeyi severler.

Amaç ve proje geliştirme, strateji belirleme ve sonuçlandırma  becerisi kazanırlar.
Çözüm üretme, problem çözme yetenekleri gelişir.
Zorluklar karşısında gücünü koruyabilecek şekilde hazırlanırlar.

Eğitim koçu hangi konular üzerinde çalışır?

Öğrencinin problem çözme becerilerini  geliştirmeye yönelik çalışmalar

Öğrencinin başarı ve devam durumu ile ilgilenmek,

Öğrenci ile beraber başarısını ve sosyal uyumunu  arttırmaya yönelik çalışmalar,

Öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda sosyal  gelişimine destek vermek,

Öğrencinin motive olmasına ve yardımcı olmak  olarak özetlenebilir.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :eğitim koçluğu - eğitim koçluğu nedir - Eğitim Koçluğu İzmir Karşıyaka -

Yorumlar