Eğitim Koçu Nasıl Olunur

Son zamanlarda dershane ve okullarda “her öğrencinin koçu olmalı” yaklaşımıyla, çeşitli branş eğitmenlerine yönelik bir grup öğrenci ile ilgilenme, her birinin “Koçu” olma sorumluluğu yüklenmektedir. Bu eğitmenler yönetimden gelen bu isteğe, mümkün olduğu kadar yanıt vermek için, iyi niyetle ciddi bir çalışma içine girmektedirler. Fakat kavramlar birbirine karışmakta, eğitmenler bu görevi olması gerektiği gibi yerine getirmede zorlanmaktadırlar. Bu program, öğretmene kılavuzluk etmek; “Koçluk” ismi verilen bilim ve sanatın doğru bir şekilde uygulanarak, doğru amaca hizmet etmesini ve doğru sonuçlar oluşturmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu yaklaşım tarzı, sistemli ve doğru uygulandığı zaman eğitim sistemi içerisinde fark oluşturur ve başarılı sonuçların elde edilmesini sağlar. Koçluk nedir, ne değildir? Koçluk; kişinin kendi içsel potansiyelini açığa çıkarmasını sağlayan bir yöntemdir.

Koçluk; yargılama, etiketleme yapmaksızın danışanı dinlemektir. Koçluk;  kendi bilgilerimizi, görüşlerimizi, inançlarımızı karşımızdaki insana kabul ettirmek ya da empoze etmek değildir. Koçluk; Öğüt vermek, tavsiyelerde bulunmak, kurallar koymak, yol göstermek değildir.  Danışana yol arkadaşlığı yapmaktır. Bireyin kendi iç kaynaklarını en iyi şekilde kullanması adına doğru sorular yöneltmek, farkındalık yaşamasını sağlamaktır. Bu sayede birey, kendi için doğru olanı, faydalı olanı bulacak; öğrencilik yaşamında hedeflediği düzenlemeyi yapacak, süreci ve sonucu bu doğrultuda oluşturacaktır.

Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri İçeriği;

- Dinlemek, anlamak, anlatmak

 - Doğru sorularla fark oluşturmak

- Gereksinime yönelik çözüm üretmek

- Temel telkin bilgileri

- Konsantrasyonu sağlamak ve arttırmak

 - Düşünce, duygu, davranış arasındaki ilişki

- Doğru odaklanmak, odaklanarak fark oluşturmak

- Engelli düşünceyi sağlıklı düşünce yapısına dönüştürmek

 - İmajinasyonun (Zihinde canlandırma) gücü


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :eğitim koçluğu nedir - eğitim koçluğu - izmir eğitim koçluğu - antalya eğitim koçluğu -

Yorumlar