Eğitim Koçluğu Sertifikası İzmir

Eğitim Koçluğu; öğrencinin öğrencilik hayatında başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir. Eğitim Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.

Eğitim koçu’nun görevleri:

 √ Düzenli ders programı ve takibi,

√ Düzenli olarak veli bilgilendirme görüşmesi,

√ Soru Çözüm Teknikleri Kursu, Çeşitli testler uygulamak ve çıkan sonuçları değerlendirip çözüme kavuşturmak, (çalışma yöntemleri, karakter çözümlemesi, psikolojik problem, aile sorunları, sınav kaygısı ve fobileri değerlendirilecek ve ortaya çıkan problemler çözüme kavuşturulacaktır.)

√  Eğitim koçu birlikte çalıştığı genci yaşamının bu gelişme döneminde başarı için desteklerken, tam ve bütün bir genç yetişkin olmasında yol arkadaşlığı yapar.

√ Eğitim koçu; öğrenciyi eğitim hayatında desteklerken velilerinde çocuklarına bu süreçte yapıcı ve destekleyici yaklaşımlar geliştirmesinde yardımcı olur.

√  Eğitim koçluğunun okul , aile ve öğrencinin başarılı bir takım olmalarını sağlar.

√ Öğrencinin var olan kaynaklarını en etkili şekilde kullanabilmesine rehberlik eder.

√  Yeteneklerini ve yeterliliklerinin katkı sağlayacak FARKINDALIKLARINA yatırım yapar.

√  Öğrenciyi eğitim sistemi içinde tutacak ve yaşam başarısına ulaştıracak yöntemleri öğretir.

√  Öğrencide değişim ve dönüşüm dinamiklerini harekete geçirebilme becerisi kazandırır.

 Eğitim Koçu Olarak Velilerimizden Beklentilerimiz;

√ Velilerimiz, öğrencimizle ilgili bütün önemli kararlarını bizimle birlikte vermelidir.

√ Yapılması gerekenlerle ilgili verdiğimiz bilgiler  veli tarafından önemsenmelidir.

√ Davranış kalıpları ile ilgili önerilerimize uygun hareket etmelidir velilerimiz.

√ Öğrencileriyle ilgili bilgileri Koç’tan kesinlikle saklamamalılar.

√ Asla artık çocuğumun öğrenci koçu var düşüncesiyle çocuklarının sorumluluğunu üstlenmekten uzak durmamalılar.

İzmir Eğitim Koçluğu Sertifikası

Eğitim koçluğu, gencin düşünme sistemlerini olumlu yönde geliştiren, içsel kaynaklarını kullanmasını ve oluşturmasını öğreten, kendini tanımasını sağlayan bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip bunu gerçekleştiren bir başarı felsefesidir.

Eğitim koçluğu tüm diğer koçluk sistemleri arasında özel bir yer tutar çünkü konusu gelişim evresinin en önemli basamaklarını çıkan ergendir. Ergenlik döneminin kendi içinde çok hassas dinamikleri vardır. Bu dinamiklerin anlaşılması ve yönetilmesi usta koçların işidir.

 İzmir Eğitim Koçluğu Sertifikası  Program İçeriği :

Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri

Koçluk Süreci

Koçluk Nedir, Ne Değildir?

Koçların Sorumlulukları

Koçluk Programının Amacı

Koçluk Hizmetinin Faydaları

Koçluk Mesleğinin Geleceği ve Kazançları

Koçluk Mesleğinin Türkiyedeki Hukuki Yapısı

Kendinizle Sözleşme,

Koç Kimdir?

Koçluk Felsefesi ve Eğitimdeki Yeri

Koçun Etik Değerleri

Kavramlar (Bilinç, Bilinçaltı, Duygu, Düşünce, Davranış…)

Koçluk Süreci,

Koçun Hazırlığı: Ego’yu Bırakmak

Maksimum uyum ve ritim oluşturma

Çoklu Zeka ve Testleri

Empatik/Evrensel Dinleme

Güçlü Gözlemler, Sorular, Ricalar

Yapılandırma,

Taahhüt Alma
 
Başarılı Koçluk Öyküleri
 
Öğrenci Koçluğunda META sorular

Hedef Çalışması ve Kariyer Deklerasyon

Enerji Psikolojisi ve Psikokineji

Öğrenci Koçluğunda Nefes Teknikleri

Hızlı Algılama ve Test Çözme Teknikleri

Öğrenmeyi Öğrenme ve Etkili Ders Çalışma Teknikleri

Duygusal Zekayı Geliştirme Teknikleri

Nefes Teknikleri,

Öğrenciye seanslarda yapılacak Testler ve Yorumlamaları,

Aileye Koçluk,

İzmir Eğitim Koçluğu Sertifikası  Programına Kimler Katılmalı

Koçluk mesleğini EĞİTİM KOÇLUĞU alanında icra etmek isteyenler

Dersane ve okul rehber öğretmenleri

Koçluk Alanını  meslek edinmek isteyen öğretmenler

Çocuğunun bireysel gelişimine adamış anne-babalar,

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :eğitim koçluğu nedir - eğitim koçluğu - izmir eğitim koçluğu - antalya eğitim koçluğu -

Yorumlar