Eğitim Koçluğu Sertifika Programı

Eğitim-öğretim ve kişisel gelişim sürecinde, ailelerin ve çocukların belirli aralıklarla destek almaları, çocuğun desteklenmesi gereken taraflarının doğru olarak belirlenmesi için çok önemlidir. Çocukların kendilerini tanıyabilmeleri, kişisel stratejilerini belirleyebilmeleri, özellikle okul-sınav sürecinde aile sisteminde oluşan sorunların çözümü için profesyonel bir desteğe ihtiyaç vardır. Eğitim koçluğu, aile içi ilişkilerin anne-çocuk-baba üçgeninde, dengeli ve sağlıklı kurulmasına yönelik verilen bir danışmanlık hizmetidir.

TÜM SINAVLARA HAZIRLANAN İÇİN ( Sbs, Ygs, Lys, Kpss, Ales Vb ) MOTİVASYONUN ÖNEMİ

Okullara, dershanelere gidiyoruz, üstüne de özel dersler alıyoruz; fakat halen sonuca ulaşamıyoruz. Acaba sorun bizde mi? Dershanede mi, okulda mı? En büyük sorun, öğrencinin motivasyonunun sağlanamamasıdır. Her işte olduğu gibi, sınavlara hazırlık döneminde ise arzulanan sonuçların alınabilmesi için azim, kararlılık, istek oluşturulması ve hedefe odaklanmanın son derece önemli olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Acaba buna ne kadar önemli veriyoruz.


Eğitim Koçluğu’nun Öğrenciye Yararları ;

* Çalışma isteği, hırs ve kararlılık sağlar.

* Ders çalışma tekniklerini daha etkin düzeye getirir.

* Dikkat ve konsantrasyonu üst düzeye taşır.

* Başarıya ve hedefine odaklanır.

* Kendinize inanmayı artarak devam eder.

* Denemelerdeki başarısı ve netleri artar.

* Doğru, hızlı ve güvenli kararlar alma becerisi kazanır.

* Daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlar.

* Zamanı etkin kullanmasını sağlar.

* İç disiplini ve motivasyonunu artar.

Hedefe odaklanmanın son derece önemli olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Acaba buna ne kadar önem VERİYORUZ?
 

Sınavlara hazırlanan öğrenciler için hedeflerine ulaşmanın pratik çözüm yolları ve istenilen hedef doğrultusunda kişinin yeniden şekillenmesini sağlayan mükemmel bir program Sınavlara artık stressiz girebilme şansınız var. Ders çalışma alışkanlıkları vazgeçilmez olacak. Kişi potansiyelini yeniden keşfedecek ve zihinsel performansınız mükemmele ulaşacak. Tüm sınavlara hazırlanan için GEÇERLİ (Sbs, Ygs, Lys, Kpss, Ales Vb)

Eğitim Koçluğu; öğrencilerin konsantre olmasına, hedefe doğru biçimde yönlenmesine, zihinsel olarak rahatlamasına ve her türlü sınavlara hazırlanmasına yardımcı olan kişi ya da ekiptir.

Sbs, Ygs, Sbs, Ygs, Lys, ve diğer sınavlara hazırlanan veya başarı oranlarını yükseltmeyi düşünen öğrencilerin uzun bir süre isteyen çalışmalarda karşılaştığı en büyük sorun iç disiplin, motivasyon ve özgüven eksikliğidir. Bir öğrencinin başarısı %50 teorik bilgiye, %50 ise motivasyon, iç disiplin ve özgüven yüksekliğine bağlıdır.

Eğitim Koçluğu; sisteminde motivasyon, iç disiplin ve özgüven en yüksek düzeye çıkartılarak öğrenciye kendi mükemmelliğine nasıl ulaşacağına dair net ve etkili yollar gösterilmektedir.

Eğitim Koçluğu; bireylere başarıya ulaşmasını sağlayan pratik yaklaşımları sunar. Kısa sürede istenilen mükemmel sonuçlar elde edilir. Bireyleri, hedefleri için gerekli kaynaklara yönlendirir.

Öğrenciler, Koçları yardımıyla şu anki durumlarının geleceklerini nasıl etkileyeceğinin farkına varacaklardır. Bu sayede dışarıdan herhangi bir zorlama olmadan kendilerine güzel bir gelecek hazırlamak için performanslarını sürekli arttırma çabasında olacaklardır.

Saygın Coaching & Consulting  bünyesindeki Öğrenci Koçları, öğrencilik hayatının nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle Türk eğitim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.  

Saygın Coaching & Consulting  tarafından eğitim dünyasının aktörlerinden olan "öğrencileri" konu alan bir proje geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçları saptanmaktadır. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı, Profesyonel Öğrenci koçu, Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanları da bulunmaktadır.

İşte konuya nasıl bir içerik kazandırdığımızı anlamınız için bazı öğrencilerimizin dile getirdikleri sorunlar:

"Ben bunu kastetmemiştim" tarzındaki yanlış anlamaları nasıl engellerim diye soruyorsanız;

"Düşüncelerimi, inandıklarımı ve hissettiklerimi tam olarak ifade edemiyorum" diyorsanız;

"İnsanları tam anlayamıyorum" diye düşünüyorsanız;

"Neden bir zamanlar çok yakın çok iyi olduğum dostlarımla şimdi iyi değilim?" diyorsanız;

"Aynı frekansta", " Pozitif elektrik yayıyor", Onunla yıldızımız barışık" gibi ifadeler ne anlama geliyor?

Haklı olduğumuz halde nasıl haksız duruma düşüyoruz

Yeni bir ortamda iletişime nasıl başlamalıyız?

Acaba önemli olan anlamak mı? Anlaşılmak mı?

"evet" demek istediğinizde tam olarak nasıl "evet" dersiniz?

İnsanları nasıl motive edebilirim diyorsanız;

Çevremdeki insanları bazı işler konusunda nasıl tetikleyebilirim.

Kendi etki alanımı nasıl genişletebilirim?

Hem ailemi hem de iş arkadaşlarımı bazı konularda motive etmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Çünkü bazen motive edeyim derken kalplerini kırabiliyorum.

Diyaframın etkili kullanımı ile kaygı nasıl yok edilir?

Konsantrasyon nedir? Nasıl konsantre olunur?

Hayallerimizin konsantrasyonumuzu bozmasına nasıl engel oluruz?

Eğitim Koçunun Özellikleri

 •    Eğitim Koçu; derslerin içeriğini değil, öğrenme tekniklerini öğretir.

 •    Eğitim Koçu;  kendi belirlediği hedefi önermez, öğrenciye gerçek kendi hedefini buldurur.

•    Yansızdır, yargısızdır.

 •    Rastlantısal değil, sistemli başarıları hedefletir.

•    Öğrencinin temsil sistemlerini tespit edip, uygun öğrenme teknikleri kullandırır.

•    Hafıza ve okuma konusunda öğrencinin tekniklerle gelişmesini sağlar.

•    Öğrencinin hedefe ulaşmaktaki azmini tekniklerle tespit eder ve destekler.

•    Mutlaka bir plan ve strateji izletir, plandaki devamlılığı ve sapmaları denetler.

•    Öğrencinin motivasyonu konusunda daima yaratıcıdır.

•    Öğrenci uygulamaları çerçevesinde gerektiğinde aileye de danışmanlık yapar.

 •    Öğrencinin yol arkadaşıdır.

•    Yeteneklerin farkına vardırır.

•    Öğrencinin özdisiplin ve özgüven oluşturmasını sağlar ve destekler.

 •    Öğrencinin öğrenme isteğinin çeşitli yöntemlerle aktif kalmasını sağlar.

•    Bütün değerler arasında yaşamsal denge oluşumunda öğrenciye yol göstericidir.

•    Öğrencinin danışanlığından hem öğrenciye hem aileye geri bildirim verir.

•    Sistemlerinde sabit kalmaz, sürekli yenilikler peşindedir.

•    Cevapları kendi vermez, tavsiyede, öğütlerde bulunmaz, danışanına buldurur. Danışanlarına karşı koşulsuz sevgiyle doludur.

Eğitim Koçluğu  Çalışma Alanları:

* Vizyon ve Misyon belirlemek.

* Hedefe ilerlerken "Nasıl" sorusunun cevabı ve stratejisini belirlemek.

*Başarılı insanların stratejilerini modellemek.

* Hedefe yürüme kararlılığının gerçekleştirmek.

* İdeal sınavını sağlamak.

* Kararsızlık, umutsuzluk vb. olumsuz ruhsal durumları ortadan kaldırmak.

* Dikkat ve konsantrasyonu en üst düzeye taşımak.

* Daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak

* Zamanı etkin kullanmasını, doğru ve hızlı kararlar almasını sağlamak.

* Beynin etkin kontrolünde bir gelecek hazırlamak.

* Alternatif düşünce modelleri geliştirmek.

* Benlik değerlerini fark ettirmek ve geliştirmek.

* Ders çalışma tekniklerini daha etkin düzeye getirmek

* Diğer insanlar ile iletişimlerinde ve ilişkilerinde etkinliklerinin artmasını ve belirleyici taraf olmanın farkındalığını sağlamak.

* Beynini daha etkin kullanmak

* Gevşeme ve rahatlama egzersizleri ile kaygıyı minimize etme;

* Konsantrasyon gücünü devamlı arttırma nasıl başarılır?

Eğitim Koçluğu Sertifika Programı
 

© Koçluk ve Tanımı ?

© Koçluk Modelleri ?

© Koç ile Terapist arasındaki fark ?

© Eğitim Koçluğu ?

© Öğrenci Koçluğu ?

© İş-birlikçi koçluk ?

© Koçluğun 3 desteği o Değerler o İnançlar o Hedefler ?

© Koçluk Süreci ve Yapısı

© Koçluk Sanatı ?

© Etkin Dinleme ve Soru SormaTeknikleri ?

© Hedeflerle Çalışma ?

© Sonuç odaklılık ?

© Başarı için erişilebilir hedefler koyma ve Öncelikleri Belirleme ?

© Bireysel ve Kurumsal hedeflere ulaşma ?

© Koçluk Engelleri ?

© Koçluk Uygulamaları ?

© Etkili İletişim

© NLP İletişim Modeli ?

© Meta Model Dil kalıpları ?

© Pozitif Geri-bildirim verme ?

© Uyum ve Güven Sağlama ?

© Empati Kurma ?

© Kalibrasyon ve Duyusal Keskinlik ?

© Düşünme

© Algılama

© Öğrenme Modelleri

© Görsel Öğrenenler

© İşitsel öğrenenler

© Dokunsal öğrenenler ?

© Gözle erişim ipuçları Başkalarının düşünme biçimini anlamak ?

© Meta Programlar

© Öğrenmeyi öğrenme

© Motivasyon stratejileri

© Zihinsel ve Duygusal hazırlık teknikleri

© Rahatlama egzersizi

Eğitim Koçluğu Sertifika Programın Detayları:

© Eğitimin ismi: Eğitim Koçluğu Sertifika Programı

© Eğitimci: Cemal KONDU.

© Eğitimin süresi: 50saattir.

© Eğitimin yeri: İzmir

© Eğitimin dili: Türkçe.

Not: Eğitim ücretine % 18 KDV dâhil değildir.

* SERTİFİKA: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Uluslararası Eğitim Koçluğu sertifikası verilecektir.

* DÖKÜMAN:Kursa katılan her katılımcıya Eğitim Koçluğu seminer dokümanları verilecektir.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. Eğitim  Koçluğu eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki Eğitim  Koçluğu eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 66732 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Antalya’daki Eğitim  Koçluğu eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :eğitim koçluğu nedir - eğitim koçluğu - izmir eğitim koçluğu - antalya eğitim koçluğu -

Yorumlar