Eğitim Koçluğu

Eğitim Koçluğu ; akademik hayat süreci içerisinde başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan profesyonel düzeydeki işbirliğidir.

Eğitim Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedeflerine doğru yönlendirmek, motivasyonunu arttırmak ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla başa çıkmasını sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları üzerinde uyguladığı hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı bir takım çalışmaları, öğrenci koçu öğrenci konumundaki danışanı için yapar. Eğitim Koçu, öğrencinin kendi belirlediği hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme konusundaki motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, bu süreçte gereksinim duyduğu becerileri geliştirir. Eğitim Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma arzusunu arttırıcı yönde çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, problemleriyle ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim içerisinde olarak ders başarısını takip eder. Birlikte ders çalışırlar, birlikte hayatı paylaşırlar. Beraberce başarır ve elde ettikleri başarıları birlikte kutlarlar

Eğitim Koçluğu Programının İçeriği:

Öğrenme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

İlgi ve Yetenek Belirleme

Hedef Belirleme Teknikleri

Zaman Yönetimi Becerileri Kazandırma

Not Alma ve Organize Olma

Becerileri Motivasyon Düzeyini Geliştirme

Odaklanma, Dikkati Toplama Becerilerinin Geliştirilmesi

Hızlı Okuma Tekniklerinin öğretilerek aktif olarak kullanılması

Kavrama, Muhakeme yöntemlerinin Geliştirilmesi

Soru Çözme Becerisinin kazandırılması

Hafızayı Güçlendirme Metodları

Zayıf Durumda olunan Derslerle İlgili Takviye Çalışması

Test Tekniklerinin Geliştirilmesi

Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma

Kariyer Planlama

Eğitim Koçluğu Programının Yararları

Akademik başarı ve motivasyon düzeyinin artması

Mevcut çalışma alışkanlıklarının gelişmesi

Öz güvenin artması

Sosyal ve iletişim becerilerinin gelişmesi

Daha iyi ve sağlıklı düşünce yapısının geliştirilmesi

Karar verme becerilerinin gelişmesi

Problemleri değerlendirme ve çözümleme becerisinin gelişmesi

Sorumluluk alma bilincinin gelişmesi Kişisel ilgi ve yeteneklerin gelişmesi

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. Eğitim Koçluğu  eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir'deki Eğitim Koçluğu   eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

Antalya'daki Eğitim Koçluğu  eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :eğitim koçluğu nedir - eğitim koçluğu - izmir eğitim koçluğu - antalya eğitim koçluğu -

Yorumlar