Denizli Eğitim Koçluğu

Bireysel koçluk eğitimi; daha üst düzeyde, daha doyurucu bir yaşam sürmeyi arzulayan kişilere destek amaçlı bir kişisel gelişim modelidir. Kişilerin kendilerini bireysel veya mesleki alanda geliştirmek ve kendi potansiyellerini daha etkin kullanmak istedikleri durumlarda tercih edilir. Kendini geliştirmeyi hedefleyen ,amaç ve önceliklerini belirlemek ve harekete geçmek için cesaret ve desteğe ihtiyaç duyan kişiler için  süper etkili bir gelişim sürecidir.
Bireysel koç, kişinin hedeflerine odaklanmasını ve planlarını uygulamaya geçirmesini sağlayacak sistemler geliştirir ve kişinin bu sistemleri uygulayabilmesi için gereken becerileri kazanmasına yönelik rehberlik yapar. Kişinin yaşam düzeyinin yükselmesine katkıda bulunabilecek bütün teknikleri ortaya koyar. Bireyin hayata bakış açısını tümden değiştirir. Başarı avcısı haline gelmesini sağlar. Başarılı rol modelleri olan insanlar başarıya kiilitlenirler. Eski alışkanlıklar yepyeni bilimsel tekniklerle yer değiştirirler.

Eğitim Koçluğu nedir?

Öğrencinin şu anki durumu ile olmak istediği durum arasında bazen uçurumlar olabiliyor. Eğitim koçu istediği durum veya konum arasındaki farkı en aza indirmeyi hedeflerken, bireyin hayatını olabilecek en üst potansiyelle yaşamasını sağlamak için erken yaşlarda verilen hizmettir. Bireyin kendine inanmasına, güçlü yönlerini kullanmasına yardımcı olur, başarılı yönlerini hatırlatır. Koçluğun temel işlevlerinden biri olan; strateji oluşturmak, bir eylem planı yaparak, kişinin yol haritasını çıkarmaya erken yaşlarda başlamasını sağlar.

Eğitim Koçluğunun öğrenciye sağladığı kazanımlar;

→Hedef belirlemesine yardımcı olur.

→Hedeflere ulaşmasını destekler.

→Çalışma programını oluşturur.

→Çalışma ortamını düzenler.

→Öğrenme motivasyonunu artırır.

→Sorunları ile ilgilenir.

→İhtiyaç duyduğu becerileri geliştirir.

Aileler Açısından Eğitim Koçluğu

Aile içi iletişim becerilerini geliştirir.

Anne baba tutumlarının çocuk üzerine etkileri konusunda bilinçlendirir.

Sınavlar konusunda bilgilendirme yaparak, çocuklarının başarılı olmaları için onların desteklenmesini sağlar.

Çocukların gelişim süreçleri konusunda bilinçlendirme yaparak, onları daha iyi tanımalarını ve yardımcı olmalarını sağlar.

Denizli Eğitim Koçluğu Eğitimi  0(258) 213 0 999 yada   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz Bu makale şu konularla ilgili olabilir :eğitim koçluğu - eğitim koçluğu nedir - denizli eğitim koçluğu -

Yorumlar