Öğrenci ve Eğitim Koçluğu Sertifika Programı Ankara
Bu zamana kadar olan geçmişte, öğrenme ve başarı üzerine birçok sistem geliştirilmiş ve uygulanmıştır.Koçluk sistemi kişiyi şu an ki mevcut durumundan, bulunduğu noktadan ulaşmak ve başarmak istediği hedefe bu sistemleri kullanarak en hızlı şekilde ulaştıran en başarılı sistemdir. Eğitim koçluğu bunların içinde en hızlı gelişen koçluk sistemidir. Aşağıda açıkladığımız nedenlerle 15 seneden beri gençlerle çalışan ve eğitim koçluğu yapan Sn. Cemal KONDU psikolojik danışmanlara ve rehber öğretmenlere ve bu işi meslek haline getirmek isteyenler. Cemal KONDU sizlere tam ve donanımlı olarak bir eğitim koçluğu yapma garantisi veriyor. Sertifika programı sonunda tam bir öğrenci koçluğu görüşmelerini uygulayacak beceri kazanılacaksınız. Öğrenciler sınavları geçmek için gerek okula ,gerek dershaneye üstüne yetmezmiş gibi bir de özel ders alıyorlar ,fakat buna rağmen s
İzmir Karşıyaka Eğitim Koçluğu
Eğitim Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir.  Eğitim Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar.Eğitim Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Eğitim Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip ed
Muğla Eğitim Koçluğu
Günümüzde öğrencilerin birbiri arasındaki hızlı ve zorlu yarışı amansız bir şekilde sürmektedir. Günlük ve düzenli ders çalışabilen öğrenciler her zaman bir adım önde olabilmektedir. Tabi düzenli ders çalışma daima tek başına yeterli olamayabiliyor. Çünkü öğrencilerden gelen sorulardan biri ; ‘çok fazla ders çalışmama rağmen istediğim sonuçları alamıyorum’ şeklinde oluyor. Bunun sebeplerinden biri bence öğrencinin  nasıl ders çalışacağını bilmemesinden kaynaklanıyor. Buna yine kendi branşım olan matematikten örnek vereyim. Bazı öğrenci ve veliler şu yanılgıya düşüyor. Sanki bir öğrenci günde ne kadar fazla matematik sorusu çözerse o kadar başarılı olacak gibi düşünülüyor. Oysa ki öğrenci büyük ölçüde konuyu yeterince anlamamış oluyor ve soru çözüp konuyu bitirdiğini düşünüp diğer konulara atlıyor. Böylelikle konular birbiri
Denizli Eğitim Koçluğu
Bireysel koçluk eğitimi; daha üst düzeyde, daha doyurucu bir yaşam sürmeyi arzulayan kişilere destek amaçlı bir kişisel gelişim modelidir. Kişilerin kendilerini bireysel veya mesleki alanda geliştirmek ve kendi potansiyellerini daha etkin kullanmak istedikleri durumlarda tercih edilir. Kendini geliştirmeyi hedefleyen ,amaç ve önceliklerini belirlemek ve harekete geçmek için cesaret ve desteğe ihtiyaç duyan kişiler için  süper etkili bir gelişim sürecidir. Bireysel koç, kişinin hedeflerine odaklanmasını ve planlarını uygulamaya geçirmesini sağlayacak sistemler geliştirir ve kişinin bu sistemleri uygulayabilmesi için gereken becerileri kazanmasına yönelik rehberlik yapar. Kişinin yaşam düzeyinin yükselmesine katkıda bulunabilecek bütün teknikleri ortaya koyar. Bireyin hayata bakış açısını tümden değiştirir. Başarı avcısı haline gelmesini sağlar. Başarılı rol modelleri olan insan
Eğitim Koçluğu Nasıl Yapılır
Beyin teknolojileri, öğrenme ve başarı üzerine bir çok yöntem geliştirilmiştir. Koçluk sistemi bireyi ulaşmak istediği hedefe bu yöntemleri kullanarak en hızlı şekilde ulaştıran sistemdir. Eğitim koçluğu en hızlı gelişen sistemidir. Öğrenciler sınavları geçmek için gerek okula ,gerek dershaneye üstüne yetmezmiş gibi bir de özel ders alıyorlar ,fakat buna rağmen sonuca ulaşamıyorlar. Acaba sorun nerde? Dershanede mi, okulda mı? En büyük sorun, öğrencinin motivasyonunun sağlanamamasıdır. Her işte olduğu gibi, sınavlara hazırlık döneminde ise arzulanan sonuçların alınabilmesi için azim, kararlılık, istek oluşturulması ve hedefe odaklanmanın son derece önemli olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Acaba buna ne kadar önemli veriyoruz.√Öğrenciler başarılı olmak istedikleri halde neden başarısız oluyorlar?√Başarıya en kısa yoldan nasıl erişilebilir?r